6. studenoga 2020. 0

Sveti Martin

By admin

Sveti Martin je rođen 316. godine, kao sin rimskog vojnog časnika u panonskoj Sabariji, u današnjem Zombathelyu u Mađarskoj….

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2031.

By admin

Uskrs 2031. Uskrs 2031. 13. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2030.

By admin

Uskrs 2030. Uskrs 2030. 21. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2029.

By admin

Uskrs 2029. Uskrs 2029. 1. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2028.

By admin

Uskrs 2028. Uskrs 2028. 16. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2027.

By admin

Uskrs 2027. Uskrs 2027. 28. ožujka. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2026.

By admin

Uskrs 2026. Uskrs 2026. 5. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2025.

By admin

Uskrs 2025. Uskrs 2025. 20. travnja. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2024.

By admin

Uskrs 2024. Uskrs 2024. 31. ožujka. Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…

24. listopada 2020. 0

Uskrs 2023.

By admin

Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon…