AHILEJ – Ahilova peta

AHILEJ – Ahilova peta

Ahilej je grčki junak, svima poznat iz Homerove Ilijade. On je dostojanstven, samopouzdan i siguran u svoje postupke. Poznat je kao vrlo lijep i hrabar borac.

Sin je smrtnika Peleja i morske nimfe Tetide.

Poznat je po svojoj besmrtnosti i jedinoj ranjivoj točci – peti.

Kad se Ahilej rodio, majka Tetida ga je htjela učiniti besmrtnim, stoga ga je uronila u rijeku Stiks. No, kako ga je držala za petu prilikom uranjanja, nju je zaboravila smočiti, tako da je upravo ona ostala njegova jedina ranjiva točka

Bilo mu je proreknuto da neće dugo živjeti, ali da će biti poznat kao junak. Molio je svoju majku da zamoli Zeusa da Trojanci nadvladaju grčke snage, što su oni i učinili. Kad su Grci bili pred porazom, Ahilej je dao Patroklu da krene u njegovu oklopu protiv Trojanaca. Hektor ga je ubio, a Ahilej niije mogao prežaliti njegovu smrt i kreće u osvetu.

I osvete je ubio je brojne Trojance tražeći upravo Hektora. Poznata je i priča da se borio čak i sa rijekom Skamander koja je bila ljuta jer je u nju Ahilej bacao tolika mrtva tijela.

Kad je Ahilej pronašao Hektora tri puta ga je natjeravao oko zidina i naposlijetku ubio, no, to mu nije bilo dovoljno, privezao ga je za svoju kočiju i vukao oko bojnog polja trinaest dana. Nakon toga Hektorov otac je zatražio tijelo da bi ga mogao dostojno pokopati. Sama Ilijada završava Hektorovim pogrebom.

Postoji dosta mitova o njegovoj smrti, no najpoznatija su dva, da ga je ubio Apolon, pogodivši ga strijelom u njegovo jedino ranjivo mjesto, njegovu petu, dok drugi govori da je to učinio Paris, sin trojanskog kralja Prijama.

Čak i dan danas izraz Ahilova peta se koristi kada se želi izraziti nečija slaba ili osjetljiva točka.

Ostavite komentar

*