Kad je i kako obilježiti VALENTINOVO 2024.

Bez obzira što se ovaj dan obilježava u gotovo svim zapadnim državama i dalje je u većini zemlja radni dan… Valentinovo 2024. je…