15. travnja 2024.

Baština & tradicija

Vrijednosti iz prošlosti, ono s čime živimo danas i ono što prenosimo budućim generacijama – COVERmagazin.com –

Dan GDPR-a – Zašto ga je bitno obilježiti?

Dan GDPR-a – Zašto ga je bitno obilježiti?

Znate li da se svake godine 28. siječnja obilježava dan zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji. Taj dan je prilika da osvijestimo koja su naša prava kada su osobni podaci u pitanju.

Zanimljivo je istraživanje koje je prije par godina provela agencija Promocija plus, a kojim se pokazalo da u Hrvatskoj čak 10 posto odraslih punoljetnih ljudi još uvijek misli da nitko ne koristi njihove osobne podatke, a 40 posto ispitanika ne zna tko ih sve koristi.

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka, a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

U Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948. godine se navodi: “Nikoga se ne smije uznemiravati samovoljnim miješanjem u njegov privatni život, njegovu obitelj, njegov stan, njegovo privatno dopisivanje niti napadom na njegovu čast i ugled.”

Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Kako možete ostvariti svoja prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe?
Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu ili organizaciji koja obrađuje vaše osobne podatke, odnosno voditelju/izvršitelju obrade. Društvo/organizacija na vaš zahtjev mora odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako društvo/organizacija ne želi udovoljiti vašem zahtjevu, mora navesti valjani razlog.

Primjerice ako želite pristup svojim osobnim podacima s kojima raspolaže banka čiji ste klijent, obratite se banci pisanim putem.

Ako želite da primjerice knjižnica čiji više niste član, izbriše Vaše podatke, obratite se knjižnici, ako ne želite više primati promotivne materijale trgovačkog društva na čijoj ste listi primatelja takvog sadržaja, obratite se pisanim putem tom trgovačkom društvu, ako želite da Google ukloni informacije o Vama iz rezultata pretraživanja, obratite se Google-u.

Ukoliko voditelj obrade nije udovoljio Vašem zahtjevu, a smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava link na zahtjev za utvrđivanje povrede prava.