15. travnja 2024.

Baština & tradicija

Vrijednosti iz prošlosti, ono s čime živimo danas i ono što prenosimo budućim generacijama – COVERmagazin.com –

Uskrs 2033.

Uskrs 2033.

Uskrs 2033. 17.04.2033.

Prema pravilima Katoličke crkve, datum Uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon 14. dana mladog mjeseca počevši s 21. ožujkom. Ovako određen datum može biti u rasponu između 21. ožujka i 25. travnja, pa je zato Uskrs pomični blagdan, ali u okviru prvih mjesec dana proljeća.

Uskrs 2025.
20.04.2025.

Uskrs 2026.
05.04.2026.

Uskrs 2027.
28.03.2027.

Uskrs 2028.
16.04.2028.

Uskrs 2029.
01.04.2029.

Uskrs 2030.
21.04.2030.

Uskrs 2031.
13.04.2031.

Uskrs 2032.
28.03.2032.

Uskrs 2033.
17.04.2033.

Uskrs 2034.
09.04.2034.

Opširnije – Uskrs