Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena 8. ožujak

Međunarodni dan žena se obilježava 8. ožujka svake godine. Upravo na taj dan se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća žena.

Na međunarodni Dan žena se ukazuje na još uvijek spolno nejednak svijet, stereotipe i diskriminaciju. Svijet koji je podijeljen na muškarce i žene, svijet u kojem žene i muškarci još uvijek nisu jednaki. Također, na Međunarodni dan žena slave se ženska postignuća, podiže svijest o diskriminaciji, te poduzimaju akcije kako bi se učinilo maksimalno moguće da se prava žena i muškaraca izjednače.

Obično se za Dan žena organiziraju rasprave o tematici neravnopravnosti, ukazuje na problematiku nejednakosti, te razgovara i medijski eksponiraju uspješne žene, koje ruše predrasude i obaraju zidove spolne diskriminacije.

Jedan od glavnih slogana koji se koristi za Međunarodni dan žena je „Samo zbog toga što su žene jake, život im ne treba biti težak”. Međutim, svake godine na međunarodnoj razini se definira tematika koja se posebno ističe. Tako je prošle godine slogan bio „Spolna ravnopravnost, za održivo sutra”. Ove godine glavna poruka je obuhvaćena rječicom „Inspire Inclusion”, te ukazuje na potrebu da se bolje razumije potreba inkluzije žena, a kada su same žene nadahnute da budu uključene, javlja se osjećaj pripadnosti, važnosti i osnaženosti.

U mnogim državama 8. ožujak je nacionalni praznik i neradni dan. U Hrvatskoj se ne obilježava na taj način, ali se ne propušta na svim razinama ukazati i podsjetiti na njega. Nažalost, još uvijek se forsira teza kako na taj dan muškarci trebaju kupovati nešto ženama, umjesto da se forsiraju poruke koje ovaj dan zapravo nosi. Na ovaj dan trebalo bi ukazivati na svim razinama na spolne stereotipe i zalagati se za ravnopravnost, privlačiti pažnju na očite slučajeve gdje su muškarci u boljem položaju, te tražiti uključivanje na svim razinama.

Kako se počeo obilježavati Dan žena

U vrijeme brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su protestirale 8.ožujka 1857. u New Yorku. Protesti su se odvijali i sljedećih godina istog datuma tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. 1908. godine protestiralo je čak 15.000 žena. Istraživanja u Srednjoj i Istočnoj Europi pokazala su da žene tjedno “odrade” preko 85 sati plaćenog i neplaćenog rada, u odnosu na 70 radnih sati muškaraca.

1910. godine održana je prva međunarodna ženska konferencija u Kopenhagenu te na prijedlog njemačke socijalistice Clare Zetkin su ustanovili „Međunarodni dan žena“ koji je već sljedeće godine proslavilo preko milijun muškaraca i žena. Na Konferenciji je ponovno potvrđena važnost prava glasa za žene.

Godinu dana kasnije u tragičnom požaru u New Yorku poginulo je više od 140 radnica zbog posljedica loših radnih uvjeta, ovaj događaj će imati snažan utjcaj na zakonodavstvo SAD-a.

Kao dio mirovnog pokreta u vrijeme Prvog svjetskog rata Ruskinje biraju zadnju nedjelju u veljači po julijanskom a 08.03. po gegorijanskom kalendaru i obilježavaju Dan žena, osmišljen i kao antiratni prosvjed te izraz solidarnosti ženama Rusije.

Kasnije je u komunističkim državama ovaj praznik izgubio svoju ideološku osnovu te postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja prema ženama. Međutim, svake godine se sve više vraća svojoj izvornosti, te se običaji kupovanja cvijeća i čokoladica smatraju zastarjelim pristupom obilježavanja ovog dana.

Na Zapadu se Međunarodni dan žena prestao obilježavati 1930.-ih, a 1960.ih su ga ponovno počele slaviti feministice. Od 1975. koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, većina zemalja su službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena.

8. ožujak nije dan samo za proslave i cvijeće nego se na taj dan prisjeća svih žena koje su sudjelovale u ženskim pokretima diljem svijeta.

Koje su boje zaštitni znakovi Međunarodnog dana žena

Tradicionalno su ljubičasta, zelena i bijela boje obilježavanja Međunarodnog dana žena. Ljubičasta boja predstavlja pravdu i dignitet. Zelena boja simbolizira nadu, a bijela boja simbolizira čistoću. Ovo boje vuku svoje korijene iz 1908. iz jedne Britanske organizacije vezane uz prava žena u politici i društvu.


Komentari

Odgovori

*