23. svibnja 2024.

Baština & tradicija

Vrijednosti iz prošlosti, ono s čime živimo danas i ono što prenosimo budućim generacijama – COVERmagazin.com –

Šansa da nađete idealnog partnera je 1: 285.000

Kroz studiju nazvanu "Why I Don't Have a Girlfriend" 30-godišnji asistent na Sveučilištu Warwick, došao je do zaključka kako su šanse da će osoba pronaći idealnog partnera 1 naprema 285 tisuća.

ljubav

Šansa da nađete idealnog partnera je 1: 285.000

Kroz studiju nazvanu “Why I Don’t Have a Girlfriend” 30-godišnji asistent na Sveučilištu Warwick, došao je do zaključka kako su šanse da će osoba pronaći idealnog partnera 1 naprema 285 tisuća.
Kaže kako od 30 milijuna žena u Veliko Britaniji njemu bi odgovaralo tek 26 djevojaka.

U svojoj studiji koristio je poznatu Drakeovu jednadžbu, koja je korištena kako bi se procijenila mogućnost života u svemiru. Jednadžba kojom se koristi glasi N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L. Zanimljivo je da je ta ista jednadžba dala zaključak kako u našoj galaksiji postoji 10.000 civilizacija. Čini se da je jednadžba optimistična po pitanju civilizacija u svemiru, ali ne i pronalasku srodne duše.

„Ovo je loša vijest za one koji traže ljubav, ali dobra za slobodne, jer to što su single nije njihova krivnja“, kaže Backus.