Odjeća je važnija nego što mislite

violina

Odjeća je važnija nego što mislite

Nova kreativna istraživanja otkrila su kako ljudi bolje ocjenjuju glazbenice koje su prikladnije odjevene.

Kroz istraživanje u kojem je osobama oba spola prikazivan film sa snimkom četiri violinistice iste dobi, glazbenog umijeća, visine i privlačnosti kako sviraju neke standardizirane violinske komade došlo se do zaključka kako je odjeća bila vrlo bitan faktor pri ocjenjivanju.

Ljudi su općenito bolje odjevene violinistice smatrali kvalitetnijima u glazbenom smislu. Smatrali su kako su najbolje one u koncertnoj odjeći, za razliku od violinistica u jeansu ili klupskoj odjeći čije su izvedbe smatrali manje kvalitetnima.

Ostavite komentar

*