Međunarodni dan djeteta – 20.11.

Međunarodni dan djeteta - 20.11.

Međunarodni dan djeteta  - 20.11.

Međunarodni dan djeteta  – 20.11.

Iako sa Dan djeteta širom svijeta obilježava na različite datume, 20. studenog jedan je od najčešćih datuma koji se spominje kao Međunarodni dan djeteta i prava djeteta. Na taj dan se obilježava obljetnica prihvaćanja dva dokumenta Ujedinjenih Naroda koji govore o pravima djeteta i mladih.

Svrha obilježavanja Dana djece je promoviranje važnosti temeljnih ljudskih prava koja se odnose na maloljetnu djecu.

Prava istaknuta u Konvenciji o pravima djece naglašavaju odgovornost vlasti, obitelji i drugih koji brinu o djeci.

U Hrvatskoj se Međunarodni dan djeteta obilježava prvog ponedjeljka u listopadu, a ostatak tjedna uključujući taj dan se obilježava kao Dječji tjedan.

Koja su prava koja se navode u Konvenciji o pravima djeteta:

Prava preživljavanja – To su primjerice: pravo na život, pravo na odgovarajući životni standard, pravo na prehranu, pravo na smještaj, pravo na zdravstvenu pomoć.

Razvojna prava – To su primjerice: pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, pravo na informiranje, pravo na slobodu misli i izražavanja (vjere).

Zaštitna prava – To su primjerice: prava na zaštitu od zlouporabe, zapostavljanja i izrabljivanja, na zabranu dječjeg rada, zaštitu od droga, alkohola, duhana, na zaštitu djece izbjeglica, djece u oružanim sukobima, djece u zatvorima.

Prava sudjelovanja – To su primjerice: pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na
udruživanje.

Cijeli tekst konvencije možete pročitati ovdje: Konvencija o pravima djeteta.

Ostavite komentar

*