Što je kalorija i kako brojati kalorije?

Kalorija je mjerna jedinica koja se u prehrani koristi kao mjera energetskog sastava hrane….