Numizmatika

Numizmatika

 

Numizmatika je znanost koja se u prvom planu bavi proučavanjem kovanog novca kao predmetom od povijesnog i kulturnog značenja.

Sam naziv je nastao iz grčke riječi „nomisma“ što znači kovanica (nastaje kovanjem ili lijevanjem rukom formiranih komada metala koji služe kao sredstvo opće razmjene).

Uz kovanice se proučavaju i medalje koje su također vrlo bitne jer kao i novac imaju veliku povijesno umjetničku vrijednost.

Zadatak ove numizmatike je ustanoviti mjesto i vrijeme nastanka kovanice, vladara koji ju je dao kovati te objasniti značenje natpisa i slika na njima.

Numizmatika pomaže i objašnjenju povijesnih činjenica raznih važnih događaja. Pokazuju slike vladara, bogova, heroja, hramova, životinja, oružja, te raznih drugih predmeta i uz njih popratnih natpisa preko kojih se može vidjeti stupanj naobrazbe, političko, kulturno i religiozno stanje naroda jednog doba.

Podijeljena je u 3 glavne skupine po starosti kovanica i to na kovanice Starog svijeta, Srednjeg vijeka, te kovanice Novog doba.

Samo zanimanje za stare kovanice i medalje javlja se još krajem 15. stoljeća. Humanist Angelus Politianus je izdao prvo i najstarije numizmatičko djelo „Mis-cellanea“.

U Hrvatskoj prvi sakupljači su bili poznati grofovi Nikola I i Nikola II, Drašković, te banovi Nikola i Petar Zrinski.

Kroz 19. stoljeće područje numizmatike se proširuje, te se prelazi i na proučavanje srednjovjekovnih kovanica. Također, 1928 osnovano je i Prvo numizmatičko društvo u Zagrebu.

Danas na širenje numizmatike na našem području najviše utječu velike numizmatičke kuće koje izdaju opsežne, dobro pripremljene kataloge sa slikama kovanica.

Ostavite komentar

*